องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


สภาพทั่วไป

 

 ข้อมูลทั่วไป


          ทำเลและที่ตั้ง ตำบลท่าช้าง เป็น 1 ใน 5 ตำบล ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล และอำเภอต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ตำบลสีสุก อำเภอจักราช
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีพื้นที่ประมาณ 106 ตารางกิโลเมตร หรือ 82,414 ไร่