องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


แหล่งท่องเที่ยว

 

หลักศิลาจารึก รัชกาลที่ 6

จุโลทยาน สถานที่ประทับพำนักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖)  ในคราวที่ทรงเสด็จตรวจงานรถไฟ บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ไทรงาม

ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 สามารถพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดแวะพักการท่องเที่ยว

 

 

สวนสัตว์เปิดนครราชสีมา

ป่าหนองเต็ง-จักราช บ้านพิมาน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา