องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


วัด/โรงเรียน

 

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน   แห่ง
วิทยาลัย จำนวน - แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน - แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน - แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
วัด จำนวน 2 แห่ง