องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

 

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนใน                         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษา                       ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

 

ลิงค์วิดีโอคลิป 

https://www.facebook.com/100025288809143/videos/160031417046467

https://www.facebook.com/100025288809143/videos/160031417046467 

 

 


เมื่อ 25 ก.ค. 66 อ่าน 69