องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    

เมื่อ 21 ก.ค. 66 อ่าน 204