องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกบ้านนายหวั่น-ศาลตาปู่ ม.16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง