องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าวัด-แยกบ้านครูต่วน ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง