องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆโดยผ่านระบบ E-Service

           ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยผ่านระบบ E-Service

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างรับบริการการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านระบบ E-service โดยการชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  Internet Banking/Mobile Banking ได้โดยไม่ต้องมาชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 25 เม.ย. 66 อ่าน 40