องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ขอประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) ประจำปี 2566 ตามไฟล์ที่แนบมานี้เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 31 ม.ค. 66 อ่าน 44