องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามไฟล์ที่แนบมานี้เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 9 พ.ย. 65 อ่าน 21